ViettelPay Pro là ứng dụng tài chính dành riêng cho các đại lý ủy quyền, điểm cung cấp dịch vụ và tất cả các khách hàng có mong muốn làm đối tác phân phối dịch vụ tài chính ViettelPay Pro trên toàn quốc.